מדיניות משלוחים

כללי

פנגיאה מציעה ללקוחותיה 2 דרכים לקבל את המוצרים שהוזמנו על ידיהם מהאתר – משלוח לכתובת הלקוח ואיסוף עצמי מנקודות איסוף נבחרות הקרובות למקום מגורי הלקוח. הלקוח נדרש לבחור, לאחר איסוף המוצרים ובטרם השלמת הרכישה, את אופן קבלת המוצרים.

משלוח לכתובת הלקוח

הוראות פרק זה יחולו במקרה שהלקוח בחר באפשרות משלוח עד הבית

 1. פנגיאה תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו, בכפוף למדיניות חברת השליחויות.

 2. הלקוח שבחר במשלוח לפי פרק זה, יידרש לשלם דמי משלוח, בסכומים הקבועים באתר פנגיאה מעת לעת. למרות האמור, פנגיאה עשויה להעניק מעת לעת הנחה בדמי המשלוח או משלוח חינם, בתנאים מסוימים או ללא תנאים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 3. פנגיאה תספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש.

 4. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, למעט על פי דין.

 5. על מנת שחברת השליחויות תוכל לספק אליכם את המוצרים, נא לוודא השארת מספר טלפון בו ניתן יהיה לתאם מולכם, ואליו תוכלו לקבל הודעות SMS.

משלוח לנקודות איסוף

הוראות פרק זה יחולו במקרה שהלקוח בחר באפשרות איסוף עצמי.

 1. פנגיאה מאפשרת ללקוחותיה לאסוף, בדמי משלוח קבועים בסך 17 ש"ח , את המוצרים שהוזמנו על ידיהם, במגוון חנויות בקרבת כתובת מגורי הלקוח שסופק בהזמנה .

 2. החבילה עם המוצרים שהוזמנו תישלח לנקודת איסוף, והיא תהיה מוכנה לאיסוף על ידי הלקוח בהתאם לזמני האספקה המפורטים להלן.

 3. החבילה תמתין ללקוח בחנות הרלוונטית למשך 5 ימי עסקים. אם החבילה לא תיאסף בתוך התקופה האמורה, יחשב הדבר כסירוב לקבל, ההזמנה תחזור למחסן פנגיאה והלקוח יזוכה בגין ההזמנה (לא כולל דמי המשלוח שחויבו).

 4. פנגיאה תהא רשאית לשנות את התקופה האמורה בכל עת, לפי שיקול דעתה.

הוראות כלליות בעניין משלוח ואספקת מוצרים

 1. מועד אספקת המשלוח בכל אחת מדרכי האספקה המפורטות לעיל יהיה עד 7 ימי עסקים ממועד אישור העסקה באתר, אלא אם פורסמה תקופה אחרת באתר. במקרים של היקף הזמנות חריג באתר, ייתכנו עיכובים במועדי האספקה (בין ביחס למועד האספקה הנקוב בתנאי שימוש אלה ובין ביחס למועד האספקה שפורסם באתר, אם פורסם). לפיכך, באותם מקרים חריגים עיכוב באספקה של עד 7 ימי עסקים לא ייחשב כהפרה מצד פנגיאה וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד פנגיאה. 

 2. מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, שבתון, ערבי חג וימי חג) כאשר תחילת ספירתם הוא ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. פנגיאה עשויה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות המשלוח ותנאי המשלוח שיצוינו באתר בעת ביצוע ההזמנה. הזמנה שבוצעה ביום עסקים לאחר השעה 12:00, או ביום שאינו יום עסקים, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

 3. פנגיאה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או לא מלאים שמסר המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של פנגיאה לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצ"ב.

 4. אספקת המוצרים מתבצעת באמצעות חברת משלוחים חיצונית. ישנם אזורים, שבהם לא ניתן שירות על ידי חברת המשלוחים. אם ההזמנה היא לאחד האזורים הללו, אפשר לשלוח את המוצרים למקום אחר או, לחלופין, המוצרים יישלחו באמצעות דואר ישראל – לבחירת הלקוח.

 5. בנוסף לאמור בתנאי שימוש אלה, גם התקנון של חברת דואר ישראל או כל גוף אחר באמצעותו תבצע פנגיאה את המשלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יחול על כל משלוח של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש.

 6. ביטול הזמנה יתבצע בהתאם למדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אתר פנגיאה.

 7. פנגיאה תהיה רשאית ליצור קשר טלפוני עם הלקוח לצורך החלפת מוצר שנרכש במוצר דומה באותה עלות, זאת במקרים חריגים אשר בהם לא ניתן לספק את המוצר שהוזמן, לרבות מקרים שאינם בשליטת פנגיאה.